สร้างเทคนิคการเทรด นอกเหนือจากรูปแบบกราฟแท่งเทียน

สร้างเทคนิคการเทรด

เทคนิค การเทรด PRICE ACTION หรือ เทคนิคการเทรดแบบดูพฤติกรรมของกราฟราคา ส่วนใหญ่แล้ว เทรดเดอร์ทั่วไปมักจะมองที่รูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟราคาเช่น PIN BAR, INSIDE BAR และ ENGULFING PATTERN เป็นผลให้เทรดเดอร์จำนวนมากถือเอาเทคนิค การเทรดแบบ PRICE ACTION มานำทางใน การเข้าเทรด แต่ในความเป็นจริงก็คือรูปแบบ PRICE ACTION เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคนิค การเทรดแบบ การเคลื่อนไหวของกราฟราคาเท่านั้น สร้างเทคนิคการเทรด

ตัวอย่างเช่น PIN BAR มันเป็นเพียงรูปแบบกราฟราคา เทคนิคการเทรด PIN BAR จะต้องกำหนดสภาพตลาดสำหรับ การเทรด PIN BAR การตั้งค่าการเข้าและ การออกจาก การเทรด เป็นต้น

เทคนิคการเทรดแบบพฤติกรรมของกราฟราคา จะต้องเกิดขึ้นก่อนเทคนิคการเทรดด้วยการเคลื่อนไหวของกราฟราคา

เทคนิค การเทรดแบบพฤติกรรมของกราฟราคาจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้

  • เราจะกำหนดความคิดส่วนตัวที่มีต่อตลาดได้อย่างไร?
  • การตั้งค่าการเทรดของเราคืออะไร?
  • เราจะออกจากการเทรดได้อย่างไร

ในบทความนี้เราจะสำรวจคำถามแต่ละข้อเพื่อค้นหาว่าอะไรทำให้เทคนิคการเทรดด้านกราฟราคาดำเนิน การแน่นอนว่ามันไม่ใช่รูปแบบกราฟราคา

MARKET BIAS – บริบทการดำเนินการราคา

ความลำเอียง หรือความคิดเห็นส่วนตัวของเราที่มีต่อตลาดเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบ มันมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จของ การซื้อขายของเรามากกว่ารูปแบบราคาหนึ่งสอง หรือสามบาร์

สำหรับภาพตัวอย่าง สัญญาณขาลงทำได้ดีกว่าสัญญาณขาขึ้น เราจะเห็นได้ว่าโดยปรกติเทรดเดอร์ทั่วไปจะระวัง การย้อนกลับของกราฟราคาแบบสองบอาร์ที่มีความแข็งแกร่ง แต่เห็นได้ชัดว่าตลาดไม่ได้ย้อนกลับอย่างที่กราฟราคาแสดง

ประเด็นตรงนี้คือเมื่อเราได้รับอคติจากตลาดที่ถูกต้องตามรูปแบบใดๆ ก็จะให้ผลลัพธ์ อาจทำให้เราหลงทางเพราะยึดติดกับรูปแบบกราฟราคาที่เราคิดไว้ แต่สำหรับเทรดเดอร์ที่ทำ การเทรดภายใต้ การควบคุมที่ดีกับเงินในพอร์ตของพวกเขา พอร์ตของพวกเข้าจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ

เทคนิคการเทรด

ดังนั้นเราควรใช้เวลามากขึ้นใน การหาอคติตลาดแทนที่จะค้นหารูปแบบราคาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ยากคือ การประเมินอคติตลาดแบบเรียลไทม์

การเทรดแบบหลายกรอบเวลา

การเทรดแบบ PRICE ACTION บางรายการ ยังให้ความสนใจกับเรื่องของกรอบเวลาที่ สูงขึ้นเพื่อหาวิธีการ หาอคติในกรอบเวลาที่ต่ำ ก่อนจะนำเข้าสู่การหาตำแหน่งใน การเทรดต่อไป

การเทรดตามโครงสร้างตลาด

ตลาดไม่เคยเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง การเคลื่อนไหวในตลาดที่สวิงไปมาเหมือนคลื่นสร้างเสียงสูง และต่ำ เทคนิค การเทรดแบบการเคลื่อนไหว ของกราฟราคาส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อโครงสร้างตลาดที่สร้างขึ้นโดยจุดหมุนแกว่งเหล่านี้

  • การทำตำแหน่งสูงขึ้น และตำแหน่งสูงกว่าขึ้นไปอีก เป็นแนวโน้มขาขึ้น
  • การทำตำแหน่งต่ำลง และต่ำลงไปกว่าอีก เป็นแนวโน้มขาลง

การเทรดตามเส้นแนวโน้ม

เส้นแนวโน้มลาดชันขึ้นไปติดตามตลาดกระทิง และเส้นแนวโน้มลาดเอียงลงตามตลาดหมี ในเทคนิคการเทรด ด้านการเคลื่อนไหวของกราฟราคา เส้นแนวโน้มที่ถูก BREAK OUT ได้ เป็นสัญญาณบ่งบอก การเริ่มต้นของเทรนด์ฝั่งตรงกันข้าม

เทคนิคการเทรด

การเทรดกับโซนแนวรับ แนวต้าน

ในตลาดกระทิงโซนแนวรับมีแนวโน้มที่จะถือขึ้นไป ในขณะที่ในตลาดหมีโซนแนวต้านจะถือครองพื้นที่ ที่จะทำให้ตลาดลดลง โดยให้ความสนใจว่าตลาดตอบสนองต่อโซนแนวรับ แนวต้านหลักๆ อย่างไรเราจะได้เห็นความลำเอียงที่แท้จริงของตลาด

สร้างเทคนิคการเทรด

ดังนั้นเมื่อใช้เทคนิคการเทรดด้วย PRICE ACTION เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือเหล่านี้ และยังต้องคอยสังเกตของเครื่องมือเหล่านี้เพื่อหาทิศทางที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะเป็นด้วย

การตั้งค่าการเทรดด้วย PRICE ACTION

ตั้งค่า การซื้อขายเป็นชุดของสถานการณ์ตลาดที่เราต้องการเห็นก่อน ที่เราจะพิจารณาการค้า ในเทคนิคการเทรดด้วย การเคลื่อนไหวของกราฟราคามันเกี่ยวข้องกับรูปแบบของกราฟราคา

  • รูปแบบ การเทรดระยะสั้น ได้แก่  ENGULFING หรือ MORNING STAR
  • รูปแบบ การเทรดระยะยาว ได้แก่ HEAD AND SHOULDER หรือ DOUBLE TOP

ทำไมเราต้องตั้งค่าการเทรด

ในทางทฤษฎีเราสามารถป้อนสถานการณ์เทรดได้ เมื่อเรามีความคิดเห็นส่วนตัวกับตลาด และเมื่อเราเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นแล้ว เราจะออกจากตำแหน่งนั้น

อย่างไรก็ตาม วิธีการเทรดนี้ ต้องการเงินจำนวนมาก นี่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างเวลาที่เราป้อนกับเวลาที่เราตระหนักว่าความคิดเห็นส่วนตัวของเรามี การเปลี่ยนแปลง อาจมีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากเทรดเดอร์ค้าปลีกไม่มีทุนในพอร์ตมากนัก ยกเว้นถ้าคุณเป็นสถาบันการเงิน เราต้องควบคุมความเสี่ยงของเราด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยในแต่ละครั้ง

สิ่งนี้นำเราไปสู่วัตถุประสงค์ของการตั้งค่าการเทรดซึ่งเป็นการควบคุมความเสี่ยงไปในตัว

แผนการออกจากการเทรด

มีหลายวิธีในการออกจากการเทรด ในเทคนิคการเทรด ด้วย PRICE ACTION ข้างต้น  STOP-LOSS ของเราขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเราเอง แต่เป้าหมายในการออก หรือการทำกำไรของเรามีอยู่ สองวิธีพื้นฐาน คือโซนแนวรับ และโซนแนวต้าน

โซนแนวรับและแนวต้านมีจุดตรรกะสำหรับการออก

  • สำหรับ การเทรด BUY ให้มองหาระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด คือเป้าหมายที่น่าจะเป็นสูงสุด
  • สำหรับ การเทรด SELL ระดับแนวรับที่ใกล้เคียงที่สุด คือเป้าหมาย และมีความน่าจะเป็นสูงสุด

สร้างเทคนิคการเทรดของคุณเอง ด้วยตัวคุณเอง

ในท้ายที่สุดการเทรด ก็เริ่มที่จะหาวิธีที่เหมาะสมกับทักษะ และอารมณ์ของคุณ ดังนั้นแทนที่จะทำตามเทคนิคการเทรดตามการเคลื่อนไหวของกราฟราคาของเทรดเดอร์คนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ จงใช้ใจเรียนรู้จากพวกเขาถึงสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับคุณ

จำไว้ว่าเทคนิคการเทรดด้วยการเคลื่อนไหวของกราฟราคา จะดำเนินไปไกลกว่าแค่รูปแบบของกราฟราคา สร้างเทคนิคการเทรด