วิเคราะห์กราฟ Forex อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR บนกราฟแท่งเทียน

อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR

กลยุทธ์การซื้อขาย ด้วย อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR นี้ ในทางเทคนิค ใช้สำหรับวิเคราะห์ตลาด Forex ที่มีแนวโน้มที่ชัดเจน มีลักษณะการทำงาน ที่คล้ายกับ อินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แตกต่างกันบางส่วน ในการคำนวณ และนำมาแสดงผล บนกราฟราคาแท่งเทียน

PARABOLIC SAR (STOP AND REVERSAL) ชื่อ SAR มีความหมาย เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวบ่งชี้นี้

หลักการทำงานทั่วๆไปของ อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR  :

 • เมื่อตลาด กราฟราคาแท่งเทียน อยู่ในช่วงขาลง จุดไข่ปลาของ PARABOLIC SAR จะอยู่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน สิ่งนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์รู้ว่า ในขณะนี้ แนวโน้มขาขึ้น อาจจะกำลังจบลงแล้ว และตลาดกราฟราคาแท่งเทียน อาจจะเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาลง
 • และเมื่อตลาดกราฟราคา อยู่ในช่วงขาขึ้น และจุดไข่ปลา ที่อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR เกิดขึ้นที่ใต้กราฟราคาแท่งเทียน ให้เทรดเดอร์รับรู้ได้ว่า แนวโน้มขาลง ได้สิ้นสุดลงแล้ว และตอนนี้ ตลาดกราฟราคา กำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาขึ้น
 • อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR เป็นเครื่องมือ ที่ทำงานได้ดี ในช่วงที่ตลาดมีการแกว่งตัว ของกราฟราคาอีกด้วย
 • กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขาย ด้วยอินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขาย FOREX ที่ง่ายที่สุด เทรดเดอร์สามารถใช้งาน อินดิเคเตอร์ตัวนี้ เพียงตัวเดียวได้ โดยไม่ต้องมีตัวบ่งชี้ตัวอื่น มาช่วย (ยกเว้นแต่ เทรดเดอร์มีความชำนาญ ในการใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่น ร่วมด้วย)

กรอบระยะเวลาใด ? ที่เหมาะสำหรับกลยุทธ์การเข้าซื้อขายนี้   

ให้เทรดเดอร์ ใช้กรอบเวลา 4 ชั่วโมง และกรอบเวลารายวัน สำหรับกลยุทธ์นี้ เทรดเดอร์อาจใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมง แต่กรอบเวลาที่น้อย อาจจะทำให้เทรเดอร์ ได้รับสัญญาณเท็จ มากเกินไป

หากเทรดเดอร์ เข้าทำการซื้อขาย ที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 30 นาที 15 นาที หรือเล็กกว่านั้น มีสิ่งสำคัญ ที่เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึง คือ แนวโน้มหลัก ที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งบางครั้ง อาจทำให้เทรดเดอร์สับสนได้ ว่ากำลังอยู่ในแนวโน้ม ที่ตรงกันข้าม กับแนวโน้มหลัก หรือไม่ และบางครั้ง อาจทำให้เทรดเดอร์ ออกคำสั่งซื้อ หรือขายผิดฝั่งได้

เข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR ได้อย่างไร?

การตั้งค่าสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อ

 • ให้เทรดเดอร์รอ จนกว่าเครื่องหมายไข่ปลาของ PARABOLIC SAR จะเกิดขึ้น ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน
 • เมื่อเกิดไข่ปลาแล้ว ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อล่วงหน้า ที่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่เกิดเครื่องหมายไข่ปลา ที่ด้านล่างประมาณ 3-5 PIPS
 • ให้เทรดเดอร์วางคำสั่ง หยุดการขาดทุน (STOP LOSS) ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่ง ที่เกิดไข่ปลานั้นๆ ประมาณ 5 -10 PIPS
 • เทรดเดอร์สามารถออกจากคำสั่งซื้อ ซื้อได้ต่อเมื่อ อินดิเคเตอร์PARABOLIC SAR ให้สัญญาณการขาย (จะเกิดขึ้นเมื่อเกิด มีจุดอยู่เหนือแท่งเทียน)

การตั้งค่าสำหรับการเปิดคำสั่งขาย

 • ให้เทรดเดอร์ รอจนกว่า เครื่องหมายไข่ปลาของ PARABOLIC SAR จะเกิดขึ้น ที่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน
 • ให้เทรดเดอร์ วางคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่เกิดเครื่องหมายไข่ปลา ที่ด้านบนประมาณ 3-5 PIPS
 • ให้เทรดเดอร์ วางคำสั่งหยุดการขาดทุน (STOP LOSS) ที่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่เกิดไข่ปลานั้นๆ ประมาณ 5 -10 PIPS
 • เทรดเดอร์สามารถออกจากคำสั่งขายได้ต่อ เมื่ออินดิเคเตอร์PARABOLIC SAR ให้สัญญาณการซื้อ (จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดมีจุดอยู่ด้านล่าง ของแท่งเทียน)

ข้อเสียของการใช้อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR INDICATOR

อินดิเคเตอร์PARABOLIC SAR มีการแสดงผลตอบสนอง ต่อการเคลื่อนไหวของราคา ค่อนข้างช้า ดังนั้น จึงมีบ่อยครั้ง ที่คำสั่งซื้อขายของเทรดเดอร์ จะเกิดขึ้น หลังจากที่กราฟราคาแท่งเทียน มีการขยับตำแหน่งไปแล้ว (ไม่ว่าจะขยับขึ้นหรือลง)

เนื่องจากอินดิเคเตอร์PARABOLIC SAR ตอบสนองช้า ทำให้การวางตำแหน่ง การหยุดการขาดทุน ของเทรดเดอร์ จึงอยู่ในตำแหน่ง ที่ไม่เหมาะสมนัก (เช่น อยู่หลังแนวรับและแนวต้าน)

ตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม อาจทำให้เทรดเดอร์ ได้รับสัญญาณเท็จมากเกินไป

ข้อดีของการใช้อินดิเคเตอร์ PARABOLIC SAR INDICATOR

หากเทรดเดอร์ เป็นเทรดเดอร์มือใหม่ นี่ถือว่า เป็นกลยุทธ์การเข้าซื้อขายฟอเร็กซ์ ที่ง่ายที่สุด และเทรดเดอร์เอง ก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อฝึกหัด เพื่อเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงินระหว่างประเทศนี้ ได้เป็นอย่างดี (FOREX MARKET)

ในช่วงที่ตลาด กราฟราคาแท่งเทียน มีแนวโน้มที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือแนวโน้มขาลง กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขาย ด้วยอินดิเคเตอร์PARABOLIC SAR จะทำงานได้ดีมาก

กลยุทธ์การเทรดเข้าทำการซื้อขาย ที่อธิบายในบทความนี้ อาจเป็นพื้นฐานง่ายๆ แต่หากเทรดเดอร์ สามารถรวมกับอินดิเคเตอร์ FOREX อื่นๆ เช่น อินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรืออื่นๆ เพื่อกำจัดสัญญาณเท็จเหล่านั้น ที่มักเกิดขึ้น เมื่อตลาดอยู่ในช่วง ไม่มีแนวโน้ม (SIDEWAY TREND)