คำแนะนำง่ายๆ ในการเทรด แบบ GOLDEN CROSS

PRICE ACTION ที่โซนแนวรับ

” GOLDEN CROSS ” การเอาเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่มาใช้ในการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หลายๆ คนนิยมทำ เพื่อเป็นการกำหนดฝั่งในการเข้าเทรดว่าเราควรจะอยู่ฝั่ง BUY หรือ SELL  ถ้าแนวโน้มเป็นขึ้นก็จะอยู่ฝั่ง BUY และถ้าแนวโน้มเป็นลงก็จะอยู่ฝั่ง SELL

สิ่งที่นอกเหนือจากการดูว่ากราฟราคาอยู่ด้านไหนของเส้นค่าเฉลี่ยแล้วให้เราเข้าตามกราฟราคาที่ฝั่งนั้นๆ ยังไม่นิยมเท่ากับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่สองเส้นตัดกันหรือที่เรียกว่าGOLDEN CROSS

โดยเส้น SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA) มักใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งส่วนมากที่นิยมก็มักจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ SMA50 และ SMA200 ซึ่งโดยปกติถ้าเส้น SMA50 ตัดเส้น SMA200 ขึ้นไป ที่เรียกกันว่า GOLDEN CROSSถือว่าเป็นสัญญาณ BULLISH กราฟราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ก็ควรอยู่ฝั่ง BUY (ในทางตรงกันข้าม ถ้าเส้น SMA50 ตัดเส้น SMA200 ลงมา ก็เป็นสัญญาณ BEARISH กราฟราคาเข้าสู่แนวโน้มขาลง เทรดเดอร์ก็ควรอยู่ฝั่ง SELL)

GOLDEN CROSS คืออะไร

GOLDEN CROSSประกอบไปด้วย เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ SIMPLE MOVING AVERAGE สองเส้น โดยในบทความนี้อ้างอิงที่เส้น SMA50 และเส้น SMA200

GOLDEN CROSSจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น SMA50 ที่เร็วกว่าข้ามไปที่ส่วนบนของเส้น SMA200 ที่ช้ากว่า โดยกรอบเวลาที่ใช้คือกรอบเวลารายวัน ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์ที่เทรดแบบรายวันจะพิจารณามากนัก

GOLDEN CROSS
GOLDEN CROSS

จากภาพตัวอย่าง FOREX กรอบรายวันด้านบนนี้ ตลาดจะถูกพิจารณาว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจาก SMA50 มีการตัดเส้น SMA200 ขึ้นไป สี่เหลี่ยมสีเหลืองคือไฮไลต์ให้เห็นการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น คำจำกัดความของ GOLDEN CROSSคือเมื่อเส้น SMA50 ตัดขึ้นข้ามเส้น SMA200 ไปเราสามารถพิจารณาตลาดขาขึ้นได้ ในทำนองเดียวกันถ้าเส้น SMA50 ตัดเส้น SMA200 ลงมาก็พิจารณาตลาดขาลงเช่นกัน (ในทางวิชาการเรียกการตัดลงว่า DEATH CROSS)

สูตรคำนวณของ SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA)

เทรดเดอร์ควรเข้าใจว่าไม่มีความมหัศจรรย์ในการเคลื่อนที่ของเส้นค่าเฉลี่ยราคา มันเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์และคำนวณจากเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ และยังเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณ

วิธีการคำนวณ : ใช้ตัวเลข ตัวอย่างเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ SMA3 วันเราใช้ราคาของ 3 วันล่าสุดบวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 3 เช่นวันที่หนึ่ง ราคา 1.85, วันที่สองราคา 2.10 และวันที่สามราคา 2.76

  • การคำนวณสำหรับ SMA คือ 1.85 + 2.10 + 2.76 / 3 = $ 2.23 เมื่อเปิดวันที่สี่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะลงที่ $ 2.23
  • การคำนวณสำหรับ SMA50 ช่วงเวลาสำหรับ GOLDEN CROSSจะนำผลรวมของราคาปิดของ SMA50 วันที่ผ่านมาล่าสุดและหารด้วย 50
  • การคำนวณสำหรับ SMA200 จะใช้ผลรวมของราคาปิดของ 200 วันที่ผ่านมาล่าสุดหารด้วย 200

ระยะเวลา SMA50 และ SMA200 นั้นไม่มีอะไรพิเศษ ยกเว้นกรณีที่เราต้องการเข้าเทรดในระยะสั้นให้เรามองไปที่ทิศทางแนวโน้มระยะสั้นเมื่อเทียบกับทิศทางแนวโน้มระยะยาว

มีเทคนิคการเทรดด้วย GOLDEN CROSS ที่เหมาะสมหรือไม่?

GOLDEN CROSSเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ระยะสั้น SMA50 วันข้ามเส้นระยะยาว SMA200 วัน – นั่นหมายความว่าอย่างไร?

GOLDEN CROSS

สิ่งที่เราเห็นก็คือค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ในระยะสั้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว หนึ่งในปัญหาหลักเมื่อใช้เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่เป็นสัญญาณซื้อและขายของคุณคือ คุณจะพบกับกราฟราคาที่วิ่งขึ้นและลง วิ่งลงและขึ้นมีลักษณะคล้าย SIDE WAY หรือเรียกอีกอย่างว่า  WHIPSAW ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของกราฟราคาแบบไม่มีทิศทางที่ยั่งยืนและในขณะที่มันแกว่งไปมา ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะข้ามไป ข้ามมา

ดังนั้นเราจะทำอย่างไร? ถ้าเราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องใช้GOLDEN CROSSนี้ ในการเข้าเทรดของเรา?

คำตอบคือ ให้ทำการค้นหาGOLDEN CROSSในกรอบเวลาที่สูงขึ้น

GOLDEN CROSS

เงื่อนไขการเข้าเทรดด้วยGOLDEN CROSS

  1. จากภาพตัวอย่างการตัดข้ามของเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นเกิดขึ้นในกรอบเวลานี้ แสดงว่าแนวโน้มกรอบเวลาที่เล็กกว่านี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปด้วย เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของ MOMENTUM นี่เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟราคาที่คุณสามารถเข้าทำการเทรดได้
  2. กราฟราคาทำการ PULL BACK วิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่
  3. เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ทำการตัดกันกลับด้าน กราฟราคาจึงดีดขึ้นไปอีกครั้งหลังชนเส้นค่าเฉลี่ยราคาดังกล่าวแล้ว
  4. มีแนวต้านภายในตัวกราฟแท่งเทียนเอง ถือเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของกราฟราคา
  5. กราฟราคาทำการ PULL BACK สั้นๆ อีกถึงสองครั้ง เป็นโอกาสให้เทรดเดอร์ที่พลาดการเข้าทำการเทรดในครั้งแรก สามารถทำการเข้าเทรดในครั้งที่สองได้
  6. ลักษณะกราฟราคาทำการ PULL BACK อีกครั้งโดยในครั้งนี้ เส้นค่าเฉลี่ยราคา SMA50 สามารถตัดผ่านเส้น SMA200 ลงไปได้ จากภาพตัวอย่างถ้าคุณสังเกตจะเห็นว่ากราฟราคาทำสวิงไฮที่ต่ำลง หมายความว่าเส้น SMA50 อาจจะทำสวิงต่ำลงไปด้วยและอาจจะสามารถตัดผ่านเส้น SMA200 ลงไปได้นั่นเอง

การวาง  STOP LOSS และการมองหาเป้า TAKE PROFIT

คุณต้องวาง STOP LOSS เพื่อป้องกันการสูญเสีย เพราะทุกเทคนิคการเทรดอาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณอาจต้องรอจนกว่า GOLDEN CROSSจะเกิดขึ้นจึงจะเข้าเทรดแต่มีความเป็นไปได้ว่ากราฟราคาอาจมีการย้อนกลับในระยะสั้นๆ หรือในกรอบเวลาเล็กก่อน ดังนั้นคุณจึงควรป้องกันพอร์ตของคุณไว้

เป้าหมายการทำกำไรมีหลายวิธีตามแต่ที่คุณถนัด อาจใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการทำกำไร หรือเป้าจากการสวิงสูงสุด ล่าสุดก่อนหน้าหรือแม้แต่ รอให้เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ทั้งสองมีการตัดกันลงมาอีกครั้ง (DEAD CROSS) เป็นต้น

สรุป – การเทรด แบบ GOLDEN CROSS

คุณสามารถใช้ GOLDEN CROSSเพื่อคาดการณ์ความเชื่อมั่นของตลาดได้ ในบางกรณีรูปแบบ GOLDEN CROSSสามารถช่วยให้พวกเขาระบุตลาดขาขึ้นต่อไปได้ (สามารถไปเข้าเรื่อง TREND FOLLOWING ได้อีก) อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ทุกคนควรจำไว้ว่าสัญญาณ GOLDEN CROSSมีแนวโน้มที่จะมีความถูกต้องในระยะยาวและพวกคุณสามารถใช้ปริมาณการเข้าทำการเทรด (VOLUME) และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อช่วยยืนยันก่อนการเข้าเทรดในกรอบเวลาเล็กกว่าได้