เทคนิคเทรด Forex

กลยุทธ์ เทรด Forex การซื้อขายด้วยเส้น MA แบบ CHANNEL ให้ได้กำไร

กลยุทธ์ เทคนิคการเทรด Forex การซื้อขายด้วยเส้น MA การแทนที่เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ ( DISPLACED MOVING AVERAGE – DMA ) ในตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยน เงินตราระหว่างประเทศ ( FOREX ) มีหลากหลายวิธีที่จะนำมาใช้  เพื่อที่จะนำพาให้ตัวเทรดเดอร์ สามารถทำกำไรได้  คำว่า “แทนที่” ในบทความนี้ จะนำเสนอ ในรูปแบบการสร้าง ช่องสัญญาณ ( CHANNEL ) ขึ้นมา เพื่อทำกำไรในตลาดต่อไป

การแทนที่เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ หมายถึง การขยับค่าเฉลี่ย ของเส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ ไปทางขวา ด้วยการทำค่าเฉลี่ยราคาขึ้นมาใหม่สองเส้น ให้เป็นช่องสัญญาณ  (DISPLACING MOVING AVERAGE CHANNEL) เพื่อแทนที่ เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่เดิม และเทรดเดอร์เอง ก็สามารถสร้างกลยุทธ์ การเข้าซื้อขาย ด้วยช่องสัญญาณนี้

การซื้อขายด้วยเส้น MA

การแทนที่เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ (DMA) นี้ มีการประกอบกันจากเส้นค่าเฉลี่ยราคาสองเส้น โดยให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้ :

 • กรอบระยะเวลา : แนะนำที่ กรอบระยะเวลาใหญ่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป สำหรับการเข้าเทรด
 • กรอบระยะเวลา : แนะนำที่ กรอบระยะเวลาใหญ่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป สำหรับการยืนยัน
 • คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
 • เครื่องบ่งชี้ : เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ แบบ SIMPLE 6 APPLY TO HIGHT SHIFT 4
 • เครื่องบ่งชี้ : เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ แบบ SIMPLE 6 APPLY TO LOW SHIFT 4

เงื่อนไข ใน การซื้อขายด้วยเส้น MA

ด้วย ช่องสัญญาณการแทนที่ เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่

เงื่อนไข กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อ

 • กราฟราคาแท่งเทียนอยู่สูงกว่าช่องสัญญาณของเส้น DMA ในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เพื่อการยืนยัน (กรอบราคาใหญ่กว่าในที่นี้ หมายถึง ถ้าเทรดเดอร์เข้าทำการซื้อขายที่ กรอบเวลา D1 กรอบราคาใหญ่กว่าก็จะต้องเป็น กรอบเวลา W1 แต่ถ้า เทรดเดอร์เข้าทำการซื้อขายที่ กรอบเวลา H1 กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าก็ต้องเป็น กรอบเวลา H4 เป็นต้น)
 • กราฟราคาแท่งเทียน อยู่ภายในช่องสัญญาณของเส้น DMA ในกรอบเวลาที่เทรดเดอร์ต้องการจะเข้าทำการซื้อ
 • ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อล่วงหน้า ที่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่ปิดด้านบนของช่องสัญญาณของเส้น DMA ในกรอบระยะเวลาที่เทรดเดอร์ต้องการจะเข้าทำการเปิดคำสั่งซื้อ
กลยุทธ์ เทรด Forex การซื้อขายด้วยเส้น MA แบบ CHANNEL ให้ได้กำไร

ให้เทรดเดอร์ ดูตัวอย่างจากภาพด้านบนและล่าง (LONG TRADING) ได้มีการขีดเส้น VERTICAL LINE ไว้ให้เทรดเดอร์สังเกต ว่า เวลาที่เทรดเดอร์มองกราฟราคาแท่งเทียนที่ กรอบเวลา D1 ให้กราฟแท่งเทียนอยู่จุดที่สูงกว่า ช่องสัญญาณ DMA และให้เทรดเดอร์เลื่อนขยับกราฟราคามาที่ กรอบเวลา H4 แล้วให้เทรดเดอร์ รอเวลาให้กราฟราคาเข้าตามเงื่อนไข คือเข้ามาที่ภายในกรอบ เส้น DMA แล้วจึงค่อยทำการวางคำสั่งซื้อล่วงหน้า

เงื่อนไข กลยุทธ์ การซื้อขายด้วยเส้น MA

 • กราฟราคาแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าช่องสัญญาณของเส้น DMA ในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า เพื่อการยืนยัน
 • กราฟราคาแท่งเทียนอยู่ภายในช่องสัญญาณของเส้น DMA ในกรอบเวลาที่เทรดเดอร์ต้องการจะเข้าทำการซื้อ
 • ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้า ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่ปิดด้านล่างของช่องสัญญาณของเส้น DMA ในกรอบระยะเวลาที่เทรดเดอร์ต้องการจะเทรด

กรณีเดียวกับ (LONG TRADING) แต่ให้เทรดเดอร์ทำตรงข้ามกัน ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่าง การขีดเส้น VERTICAL LINE  เวลาที่เทรดเดอร์มองกราฟราคาแท่งเทียนที่ กรอบเวลา D1 ให้กราฟแท่งเทียนอยู่จุดที่ต่ำกว่า ช่องสัญญาณ DMA และเมื่อยับกราฟราคามาที่ กรอบเวลา H4 แล้วให้เทรดเดอร์ รอเวลาให้กราฟราคาเข้ามาที่ภายในกรอบ เส้น DMA แล้วจึงค่อยทำการวางคำสั่งขายล่วงหน้า

ทบทวน – การเข้าทำการซื้อขายด้วย ช่องสัญญาณการแทนที่ เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่

การใช้ช่องสัญญาณการแทนที่เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ในกรอบเวลา เป็นระบบเทรด Forex แนวทางการซื้อขายที่ดี

ช่องสัญญาณการแทนที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเข้าทำการซื้อขายที่มีประโยชน์ เพราะเน้นเรื่องรูปแบบการเคลื่อนไหวของแนวโน้มกราฟที่แข็งแกร่ง การมองหากราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่เคลื่อนที่เกินกว่าช่อง DMA อย่างเต็มรูปแบบ เป็นการเน้นการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่ มีประสิทธิภาพที่เทรดเดอร์เองสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้


Back to top button