ระบบเทรด Forex กลยุทธ์การซื้อขายแบบ BREAKOUT TRENDLINE

BREAKOUT TRENDLINE

กลยุทธ์ ระบบเทรด Forex การเข้าทำการซื้อขายแบบ BREAKOUT TRENDLINE ในตลาด FOREX ได้นั้น โดยปรกติจะขึ้นกับแนวความคิดในช่วงขณะที่กราฟราคาสามารถทะลุเส้นแนวโน้มไปได้โดยในความเป็นจริงการทะลุเส้นแนวโน้มได้ก็มีความ “อาจจะ” เป็นไปได้ว่า แนวโน้มตลาด Forex จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง

ดังนั้นสิ่งนี้หมายความว่า ถ้าเทรดเดอร์เห็นว่ากราฟราคาแท่งเทียนสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงของกราฟราคาแท่งเทียนไปได้แล้ว นั่นหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว ให้เทรดเดอร์มองหาสัญญาณที่จะเข้าเปิดคำสั่งซื้อ   

ในทางตรงกันข้าม หากเทรดเดอร์มองเห็นกราฟราคาแท่งเทียนสามารถทะลุเส้นแนวโน้มของกราฟราคาแท่งเทียนขาขึ้นไปได้ก็แปลความหมายได้เช่นกันว่าเริ่มมีการปรับตัวเป็นกราฟราคาขาลงแล้วให้เทรดเดอร์เริ่มมองหาตำแหน่งที่ควรจะเปิดคำสั่งขายได้เช่นกัน

การตั้งค่าสำหรับ ระบบเทรด Forex กลยุทธ์ BREAKOUT  TRENDLINE

  • กรอบระยะเวลา : ทุกกรอบระยะเวลา
  • คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
  • เครื่องบ่งชี้ : เส้นแนวโน้มกับวิธีการลากเส้นแนวโน้มและการดูพฤติกรรมกราฟราคาแท่งเทียน
ระบบเทรด Forex กลยุทธ์การซื้อขายแบบ BREAKOUT TRENDLINE

จะลากเส้นแนวโน้มได้อย่างไร?

สำหรับตลาดกราฟราคาที่อยู่ในช่วงตลาดขาลง กราฟราคาจะสร้างจุดสูงสุดในตำแหน่งที่ความสูงลดลง และนี่คือจุดสูงสุดที่ลดลงซึ่งเทรดเดอร์จะต้องใช้เพื่อวาดเส้นแนวโน้มขาลง และสำหรับเส้นแนวโน้มตลาดขาลง ให้เทรดเดอร์ใช้การเชื่อมโยงจุดสูงสุดของกราฟราคาแท่งเทียนที่แกว่งตัวสูงขึ้นแต่ต่ำลงสองครั้งหรือสองจุด แล้วลากเส้นระหว่างจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มขาลงของเทรดเดอร์

สำหรับตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น กราฟราคาที่แกว่งตัวต่ำลงแต่มีระดับที่สูงขึ้นแล้วจะทำซ้ำอีกครั้ง โดยให้เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นตำแหน่งในการลากเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ โดยลากจากจุดแกว่งตัวต่ำลงที่หนึ่งไปยังจุดแกว่งตัวต่ำลงที่สองเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้น

เมื่อเทรดเดอร์มองเห็นกราฟราคาแบ่งเส้นแนวโน้มที่ชัดเจน มักเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่แนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะรอให้แท่งเทียนปิดที่ด้านล่างหรือด้านบนที่สูงหรือต่ำกว่าของเส้นแนวโน้มก่อนที่เทรดเดอร์จะออกคำสั่งซื้อหรือขายทุกครั้ง

กฎ – สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อใน กลยุทธ์ BREAKOUT TRENDLINE

ระบบเทรด Forex กลยุทธ์การซื้อขายแบบ BREAKOUT TRENDLINE

ใน ตลาด Forex กราฟราคาแท่งเทียนจะต้องอยู่ในช่วงแนวโน้มตลาดขาลงและเทรดเดอร์จะต้องหาจุดสองจุดเพื่อดึงลากเส้นแนวโน้มขาลง

ให้เทรดเดอร์รอให้กราฟราคาแท่งเทียนตัดกันระหว่างเส้นแนวโน้มที่เทรดเดอร์ลากกับกราฟราคาแท่งเทียน และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟราคาแท่งเทียนที่ตัดกันนั้นมีราคาปิดที่ด้านบนของแท่งเทียน (แท่งเทียนขาขึ้น)

สิ่งถัดไปที่ให้เทรดเดอร์ทำก็คือการวางคำสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2-3 PIPS ที่ด้านบนเหนือแท่งเทียนแท่งที่สูงขึ้นแท่งตัดกับเส้นแนวโน้มและมีราคาปิดที่ด้านบนแท่งนั้นๆ

สำหรับการวางตำแหน่งการหยุดการสูญเสียให้เทรดเดอร์วางไว้ประมาณ 2-5 PIPS ที่บริเวณด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่ตัดกัน

ในส่วนของการกำหนดเป้าหมายการทำกำไร ให้เทรดเดอร์มองหากราฟราคาที่แกว่งตัวสูงสุดล่าสุดก่อนหน้าเป็นเป้าหมายได้ หรือเทียบอัตราส่วนกำไรกับความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ต้องการ และหรือเทรดเดอร์สามารถออกจากคำสั่งซื้อได้มีการตัดกันของกราฟราคาในฝั่งตรงกันข้ามเกิดขึ้น

กฎ – สำหรับการเปิดคำสั่งขายในกลยุทธ์ BREAKOUT  TRENDLINE

ตลาดกราฟราคาแท่งเทียนอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้นและเทรดเดอร์ต้องหาตำแหน่งสองตำแหน่งเพื่อลากเส้นแนวโน้มที่สูงขึ้น

หลังจากการลากเส้นแนวโน้มที่สูงขึ้นแล้วก็ให้เทรดเดอร์รอให้กราฟราคาแท่งเทียนสามารถตัดผ่านลงกับเส้นแนวโน้มดังกล่าวนี้และรอตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟราคาแท่งเทียนแท่งตัดกันกับเส้นแนวโน้มนั้นมีราคาปิดที่ด้านล่างของแท่งหรือไม่? (กราฟแท่งเทียนขาลง)

ต่อมาให้เทรดเดอร์ทำการวางคำสั่งขายล่วงหน้าประมาณ 2-3 PIPS ที่บริเวณด้านล่างของแท่งเทียนแท่งดังกล่าว

การวางตำแหน่งการหยุดการสูญเสีย ให้เทรดเดอร์วางไว้ประมาณ 2-5  PIPS ที่ด้านบนที่สูงสุดของกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่ตัดกัน

ระบบเทรด Forex กลยุทธ์การซื้อขายแบบ BREAKOUT TRENDLINE

กราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่แกว่งตัวต่ำสุดล่าสุดก่อนหน้าที่เทรดเดอร์จะเข้าทำการเปิดคำสั่งขายนั้น สามารถกำหนดเป็นเป้าหมายการทำกำไรได้

ข้อเสีย – ของกลยุทธ์การซื้อขายแบบกราฟ BREAKOUT TRENDLINE

  • กลยุทธ์การเทรด แบบ BREAKOUT TRENDLINE นี้ อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งที่จะเป็นการเบรกหลอก BREAKOUT FALSE หมายถึงกราฟราคาแท่งเทียนวิ่งทะลุเส้นแนวโน้มออกไปแล้ว แต่มีการย้อนกลับมาก่อนจะวิ่งทะลุไปอีกรอบ ซึ่งส่งผลให้การออกคำสั่งซื้อหรือขายของเทรดเดอร์อาจจะโดนคำสั่งหยุดการขาดทุนก่อนที่กราฟราคาแท่งเทียนจะวิ่งไปตามทางที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้
  • บางครั้งแท่งกราฟราคาแท่งที่ทะลุเส้นแนวโน้มไปมีลักษณะแท่งเทียนที่ยาวมากซึ่งจะเพิ่มระยะการป้องกันการขาดทุนของเทรดเดอร์ได้
  • ทางแก้ไขอย่างหนึ่งคือ การไปมองหาจุดที่จะสามารถตั้งเป็นการหยุดการขาดทุนของเทรดเดอร์ในกรอบระยะเวลาที่เล็กลงจะสามารถช่วยในระยะการหยุดการขาดทุนนี้แคบลง

ข้อดี – ของกลยุทธ์การซื้อขาย BREAKOUT TRENDLINE

  • เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากหากใช้อย่างถูกต้อง
  • สามารถใช้ได้กับกรอบเวลาทั้งหมด
  • ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มได้เพื่อการเทรดที่ได้ผลกำไรมากที่สุด
error: Content is protected !!
โบรกเกอร์ Exness
โบรกเกอร์ Exness