exness,forex,demo,แข่งเทรด,เล่น forex,เทรด forex
  • 19เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

XMP 2

ขณะที่ท่านทำการซื้อขายท่านจะไ้รับXMPซึ่งสามารถใช้แลกรางวัลเงินสดและเครดิตโบนัสได้ทุกเวลาผ่านพื้นที่สำหรับสมาชิกในพื้นที่สำหรับสมาชิกท่านสามารถตรวจสอบจำนวนXMPที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งมูลค่าที่เทียบเท่าของXMPเมื่อแลกเป็นรางวัลเงินสดหรือเครดิตโบนัส
รางวัลเงินสดสามารถแปลงXMPเป็นเงินทุนที่ท่านสามารถถอนออกมาได้ทั้งหมดจากบัญชีซื้อขายได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามโบนัสสามารถเพิ่มเงินทุนไปยังบัญชีซื้อขายของท่านได้และจะสามารถใช้ในการซื้อขายได้เท่านั้นด้านล่างท่านสามารถเห็นสูตรที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของXMPที่เทียบเท่าเมื่อแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตโบนัสสนใจคลิก
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้